Assalamu'alaikum Wr.. Wb..

Selamat datang di website LAZIM, media informasi pengelolaan zakat, infaq, waqaf, perwalian dan harta agama lainnya di Seluru dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik untuk mendorong masyarakat menunaikan kewajibannya sesuai Syariat Islam.

Zakat
Zakat

Bagian dari Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan (Korporasi) setelah mencapai nishap.

Wakaf
Wakaf

Harta benda yang bermanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariat Islam.

Harta Agama
Harta Agama

Kekayan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sedakah, Wakaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta Warisan dll.

Perwalian
Perwalian

Kewenangan yang diberikan kepada seseorang/badan sebagai wakil dari seseorang/badan untuk tindakan hukum.

Sudahkah Anda Membayar Zakat dan Infaq ?